Conform legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicata*) a administratiei publice locale SECTIUNEA a 2-a Atributiile consiliului local ART. 36 (1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor…

Vezi mai mult

HCL 44 din 23.04.2018. privind darea in folosinta gratuita Parohiei Greco-Catolice Cimpeni, a unui teren in vederea construirii unei biserici si a anexelor necesare desfasurarii activitatii liturgice HCL 43 din 23.04.2018. privind aprobarea pretului minim de pornire la licitatie pentru…

Vezi mai mult

Consiliul Local al orașului Cîmpeni are următoarea componență: Primar: Andres Ioan Calin – USL Viceprimar: Cristescu Vera Dorina – PSD Consilieri locali: Cristescu Vera Dorina – PSD Cîra-Grigorescu Gabriel – PSD Anca Lucian Nicolae – PSD Cotișel Ioan Florian –…

Vezi mai mult

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local numite prin hotărîrea 79/19.06.2008, modificată prin hotărîrea Consiliului Local 85/2009, hotărîrea Consiliului Local 130/2010 și hotărîrea Consiliului Local 90/2011, au următoarea componentă: Comisia pentru activități economico-financiare și agricultură: Dl. Cîmpean Iulian Dl. Cotișel Ioan Florian Dl.…

Vezi mai mult