PRIMARIA ORASULUI CIMPENI

BUGET

* Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)


AICI PUTETI CONSULTA BUGETUL UNITATII ADMINSTRATIV TERITORIALE CIMPENI CONFORM PROCEDURILOR DE PUBLICARE ALE ACESTUIA PREVAZUTE IN ART 76^1 DIN LEGEA 273/2006 PRIVIND FINANTELE PUBLICE LOCALE:


» 2011.02.07. PROPUNERE BUGETUL ANULUI 2011 - SPRE CONSULTARE -
» 2011.03.17. Contul de executie al bugetului local - cheltuieli 2010 -
» 2011.03.17. contul de executie al bugetului local - venituri 2010 -
» 2011.03.17. Contul de executie al fondurilor evidentiate in afara bug loc - cheltuieli 2010 -
» 2011.03.17. Contul de executie al fondurilor evidentiate in afara bug loc - venituri 2010 -
» 2011.03.17. Contul de executie al instit pub finantate din venituri proprii si subventii din bug loc - cheltuieli 2010 -
» 2011.03.17. Contul de executie al instit pub finantate din venituri proprii si subventii din bug loc - venituri 2010 -
» 2011.03.17. Contul de executie al instit pub si activitatile finantate integral din venituri proprii - cheltuieli 2010 -
» 2011.03.17. Contul de executie al instit pub si activitatile finantate integral din venituri proprii - venituri 2010 -
» 2011.03.17. Contul de executie al sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru bugetele locale 2010 -
» 2011.03.17. Plati restante 2010 -
» 2011.02.10. Programul de investitii publice 2011 -
» 2012.02.15. Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 31.12.2011 -
» 2012.02.15. CONTUL DE EXECUTIE A SUMELOR DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE LA 31.12.2011. -
» 2012.02.15. VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE 31.12.2011. -
» 2012.02.15. Situatia privind realizarea veniturilor bugetelor locale 31.12.2011. -
» 2012.02.15. Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor 31.12.2011 -
» 2012.02.15. SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE 31.12.2011. -
» 2012.02.15. BILANT 31.12.2011. -
» 2012.02.15. Contul de executie al bugetului local - cheltuieli -
» 2012.02.15. 2012.02.15. Contul de executie al bugetului local - venituri -
» 2012.02.15. Contul de executie al bugetului local - venituri -
» 2012.02.15. DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31.12.2011 -
» 2012.02.15. CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 31.12.2011 -
» 2012.02.15. CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31.12.2011 -
» 2012.02.15. CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31.12.2011 -
» 2012.02.15. CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.12.2011 -
» 2012.02.15. DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.12.2011 -
» 2012.02.15. SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2011 -
» 2012.02.15. SITUATIA PLATILOR RESTANTE 31.12.2011 -
» 2012.02.15. Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap 31.12.2011 -
» 2012.02.15. CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI 31.12.2011 -
» 2012.02.15. CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 31.12.2011. -
» 2012.02.15. CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31.12.2011 -
» 2012.02.15. CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.12.2011 -
» 2012.02.15. CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.12.2011 -
» 2012.02.15. Bugetul de venituri si cheltuieli al orasului Cimpeni pe anul 2012 -
» 2015.10.16. BUGETUL ORASULUI CIMPENI -