Acte necesare la eliberarea autorizației de construire
Anexa la cererea pentru eliberarea autorizației de construire
Anunț începere executare lucrări de construire și acte necesare

Anunt încheiere lucrări de construire și acte necesare
Cerere eliberare autorizație de construire
Cerere tip prelungirea autorizatiei de construire – desfiintare
Comunicare investitor privind data, ora și locul intrunirii comisiei de receptie la terminarea lucrărilor

Declarație privind valoarea reală a lucrărilor executate

Model panou de identificare investiției

Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE PENTRU ANUL 2018:

SITUAȚIA AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE SAU DESFIINȚARE – IUNIE 2018
SITUAȚIA AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE SAU DESFIINȚARE – MAI 2018
SITUAȚIA AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE SAU DESFIINȚARE – APRILIE 2018
SITUAȚIA AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE SAU DESFIINȚARE – MARTIE 2018
SITUAȚIA AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE SAU DESFIINȚARE – FEBRUARIE 2018
SITUAȚIA AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE SAU DESFIINȚARE – IANUARIE 2018