Posts Under Tag: Cîmpeni

Poliția Locală

Parteneriate

..

Proiecte

..

Licitații

..

Rapoarte de activitate consilieri

..

Componența

Consiliul Local al orașului Cîmpeni are următoarea componență:


Primar:
Andres Ioan Calin – USL
Viceprimar: Cristescu Vera Dorina – PSD

Consilieri locali:

Cristescu Vera Dorina – PSD
Cîra-Grigorescu Gabriel – PSD
Anca Lucian Nicolae – PSD
Cotișel Ioan Florian – PSD
Miheț Romul Iulius – PSD
Cîmpean Iulian – PSD
Oprea Ioan Valentin – PNL
Trifa Mihail – PNL
Borteș Dan Gabriel – PNL
Gog Valentin Tiberiu – PNL
Chirilă Mircea – PNL
Burz Daniel – PNL
Gaița Virgil Lucian – PNȚCD
Oprea Maria Elena – ALDE
Mucea Traian Mihai – PRM

 

Comisii de specialitate

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local numite prin hotărîrea 79/19.06.2008, modificată prin hotărîrea Consiliului Local 85/2009, hotărîrea Consiliului Local 130/2010 și hotărîrea Consiliului Local 90/2011, au următoarea componentă:


Comisia pentru activități economico-financiare și agricultură:
Dl. Cîmpean Iulian
Dl. Cotișel Ioan Florian
Dl. Cîra Grigorescu Gabriel
Dl. Trifa Mihail
Dl. Gog Valentin Tiberiu


Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism :
Dna. Oprea Maria Elena
Dl. Miheț Romul Iulius
Dl. Gaița Virgil Lucian
Dl. Mucea Traian Mihai
Dl. Chirilă Mircea


Comisia pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Dl. Cîra Grigorescu Gabriel
Dl. Mucea Traian Mihai
Dl. Cotișel Ioan Florian
Dl. Burz Daniel
Dl. Borteș Dan Gabriel


Comisia juridică, de disciplină, muncă și protecție socială, protecție copii:
Dl. Gaița Virgil Lucian
Dl. Cîmpean Iulian
Dl. Anca Lucian Nicolae
Dl. Oprea Ioan Valentin
Dl. Chirilă Mircea

Formulare

Actele necesare pentru întocmirea dosarului de ajutor social:

Bugetul local

» 2015.10.16. Bugetul orașului CÎMPENI 2015 

 

Strategia de dezvoltare

>>Planul Strategic final 2007-2013