Transport taxi

Responsabil: Inspector CHIRA MARIAN, telefon birou 0258 771 215 interior

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERARE AUTORIZAŢIE TAXI (TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI)

 Autorizația taxi se eliberează dacă a fost atribuită în cadrul procedurii de atribuire pe baza următoarelor documente:

  • cerere
  • copie a autorizației de transport;
  • copie a certificatului de înmatriculare și a cărții de identitate a autovehiculului deținut în proprietate sau copie a certificatului de înmatriculare, a cărții de identitate și a contractului de leasing a autovehiculului deținut în temeiul unui contract de leasing;
  • copie a certificatului de agreare valabil;
  • dovada plății tarifului pentru eliberarea autorizației taxi

NOTĂ:

  • Autorizația taxi se eliberează sub rezerva prezentării în maximum 15 zile a dovezii de fiscalizare a aparatului de taxat. Dacă în termen de 15 zile de la eliberarea autorizației taxi nu se prezintă dovada fiscalizării aparatului de taxat, autorizația taxi se retrage, urmând a fi supusă unei noi proceduri de atribuire.

Condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ sunt următoarele:

a) autovehiculul care este deținut în proprietate este înmatriculat în judetul Alba (autovehiculul deținut în baza unui contract de leasing poate fi înmatriculat în orice județ);

b) autovehiculul are culoarea dovedită prin cerificatul de agreare emis de R.A.R., cartea de identitate sau talonul autovehiculului;

c) criteriile de departajare prezentate în declarația pe proprie răspundere sunt identice cu cele din certificatul de agreare emis de R.A.R.;

d) solicitantul autorizației taxi a asigurat, prin declarația pe propria răspundere, că deține în proprietate sau cu contract de închiriere spațiul necesar pentru parcarea autovehiculului pe întreaga durată de valabilitate a autorizației taxi.

ÎNTOCMIT CHIRA MARIAN CĂLIN

CERERE ELIBERARE AUTORIZATIE TAXI