Salubrizare

ORASUL CIMPENI reprezentat prin CONSILIUL LOCAL detinator al 80% capital social la SC SALUBRITATE APUSENI SRL


Serviciul Public „GOSPODARIE COMUNALA” Cimpeni a fost infiintat in baza H.C.L. nr.20/28.03.2003 cu respectarea prevederilor Legii 326/2001 privind serviciile publice de gospodarie comunala. Activitatea efectiva a serviciului a inceput cu data de 01.06.2005, data de la care S.C. Goterm S.A. a incetat prestarea serviciului de colectare, transport si depozitare a rezidurilor menajere.


Activitatea Serviciului Public a fost structurata pe doua ramuri:
Sector Salubrizare, in cadrul caruia se presteaza serviciul de colectare, transport si depozitare a rezidurilor menajere;

Sector Administrarea Domeniului Public, prin intermediul caruia se asigura desfasurarea activitatilor de intretinere si reparatii curente executate in regie proprie (curatat, igienizat si decolmatat rigole; decolmatat si curatat albii; reparat si intretinut drumuri vicinale si strazi; pavare trotuare; reparatii mobilier urban; refacere marcaje rutiere; deszapezirea si combaterea poleiului, lucrari de amenajare a orasului pentru diferite manifestatii, etc.), a maturatului stradal, intretinere parcuri si spatii verzi. Mentionez ca acest sector a existat in cadrul Primariei Cimpeni si inainte de organizarea Serviciului Public, dar sub o alta denumire.


Schema de personal a Serviciului Public a cuprins un numar de 33 persoane, repartizate astfel: sef serviciu – 1 persoana; administrator – 1
persoana; sector administrarea domeniului public – 14 persoane; sector salubrizare – 17 persoane;


Dotarea cu masini,utilaje si recipienti pentru colectarea rezidurilor menajere a Serviciului Public, a constat in:

 • autocompactor cu capacitatea de 15 m.c.(incepand cu luna martie 2006);
  autocompactor cu capacitatea de 22 m.c.(incepand cu luna mai 2008);
  autospecializata (autocontainiera);
  automaturatoare cu capacitatea de 6 m.c.(incepand cu noiembrie 2008);
  tractor cu remorca;
  greder semipurtabil;
  buldoexcavator;
  eurocontainere 1,1 m.c.- 44 buc.;
  containere 4 mc. – 10 buc.;
  pubele 0,125 m.c. – 700 buc.;
  cosuri de gunoi stradale – 70 buc

Numar de contracte incheiate:

Nr.
crt
.
Categoria de Contracte 2005 2006 2007 2008
1 Contracte persoane fizice 1224 1362 1390 1405
2 Contracte persoane juridice 159 188 194 349
Total contracte 1383 1550 1584 1754

Cantitati deseuri contractate:

Nr.
crt
.
Categoria de Contracte 2005 2006 2007 2008
1 Contracte persoane fizice 3022 4541 4772 5028
2 Contracte persoane juridice* 1332 4540 6361 8111
Total contracte 4354 9081 11133 13139

* In categoria persoanelor juridice au fost incluse si primariile din cele 7 comune.
Valoarea productiei realizate, pe ani:

2005 2006 2007 2008
138.357,00 296.617,00 441.178,00 537.208,00

» 05.05.2009. Informare a Serviciului Public Gospodarie Comunala Cimpeni referitoare la activitatea desfasurata in anul 2008
» 17.08.2015. Informare referitoare la activitatea desfasurata