Servicii publice

Publicație căsătorie

Publicație declarație de căsătorie BORDEIANU NICOLAE și LAZAR GAROFITA

Poliția Locală

Transport taxi

Responsabil: Inspector CHIRA MARIAN, telefon birou 0258 771 215 interior

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERARE AUTORIZAŢIE TAXI (TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI)

 Autorizația taxi se eliberează dacă a fost atribuită în cadrul procedurii de atribuire pe baza următoarelor documente:

 • cerere
 • copie a autorizației de transport;
 • copie a certificatului de înmatriculare și a cărții de identitate a autovehiculului deținut în proprietate sau copie a certificatului de înmatriculare, a cărții de identitate și a contractului de leasing a autovehiculului deținut în temeiul unui contract de leasing;
 • copie a certificatului de agreare valabil;
 • dovada plății tarifului pentru eliberarea autorizației taxi

NOTĂ:

 • Autorizația taxi se eliberează sub rezerva prezentării în maximum 15 zile a dovezii de fiscalizare a aparatului de taxat. Dacă în termen de 15 zile de la eliberarea autorizației taxi nu se prezintă dovada fiscalizării aparatului de taxat, autorizația taxi se retrage, urmând a fi supusă unei noi proceduri de atribuire.

Condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ sunt următoarele:

a) autovehiculul care este deținut în proprietate este înmatriculat în judetul Alba (autovehiculul deținut în baza unui contract de leasing poate fi înmatriculat în orice județ);

b) autovehiculul are culoarea dovedită prin cerificatul de agreare emis de R.A.R., cartea de identitate sau talonul autovehiculului;

c) criteriile de departajare prezentate în declarația pe proprie răspundere sunt identice cu cele din certificatul de agreare emis de R.A.R.;

d) solicitantul autorizației taxi a asigurat, prin declarația pe propria răspundere, că deține în proprietate sau cu contract de închiriere spațiul necesar pentru parcarea autovehiculului pe întreaga durată de valabilitate a autorizației taxi.

ÎNTOCMIT CHIRA MARIAN CĂLIN

CERERE ELIBERARE AUTORIZATIE TAXI 

Registrul agricol

ORASUL CÎMPENI – CONSILIUL LOCAL
REGISTRU AGRICOL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA SI REFERENDUM
INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI
Inspector KOZOMOS OANA

Producatorii detinatori de cota de lapte pentru vanzari directe ce trebuie sa depuna declaratiile anuale privind vanzarile,respectiv livrarile, realizate in anul de cota 2008/2009.Anul de cota se incheie la 31 martie 2009, iar declaratiile anuale trebuie completate si depuse la centrele APIA pana la datade 14 mai 2009, inclusiv. Aceste declaratii trebuie depuse de catre producatorii care detin cota pentru vanzari directe si de catre cumparatorii de lapte.
Producatorii detinatori de cota pentru vanzari directe trebuie sa completeze declaratia anuala pe baza datelor din Caietul fermierului. In functie de cota detinuta, Caietul fermierului este de doua tipuri, tip A (pentru producatorii care detin cota mai mare de 5.000 de kilograme) si tip B (pentru o cantitate mai mica de 5.000 de kilograme). Producatorii au obligatia sa depuna aceasta declaratie anuala la centrele locale APIA, pana la data de 14 mai 2009,inclusiv. Producatorul care detine cota pentru vanzari directe trebuie sa depuna declaratia anuala chiar daca nu a comercializat lapte sau produse lactate in cursul anului de cota.

De asemenea, cumparatorii trebuie sa depuna, la centrele judetene APIA, declaratia anuala privind cantitatea de lapte livrata in anul de cota 2008/2009, termenul limita fiind tot 14 mai 2009.
Pentru fiecare zi calendaristica de intarziere dupa termenul de 15 mai, producatorii si cumparatorii risca penalizari de 0,01 la suta, calculate din cantitatea alocata pentru vanzari directe, respectiv pentru livrari. De asemenea, producatorul care nu respecta termenele si obligatiile privind declaratia anuala risca sa piarda dreptul de a comercializa lapte, prin retragerea cotei la rezerva nationala. In egala masura, cumparatorul care nu trimite declaratia anuala risca sa piarda dreptul de a achizitiona lapte de la detinatorii de cota
 .

Masura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta”

cimpeni_registru_agricol_imagine2Se incadreaza în Axa I – „Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier” si are ca obiectiv general cresterea
competitivitatii exploatatiilor agricole in curs de restructurare pentru facilitarea rezolvarii problemelor legate de tranzitie, avand in vedere faptul ca sectorul agricol si economia rurala sunt expuse presiunii concurentiale a pietei unice.Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani (neimliniti la data depunerii cererii de finantare), care desfasoara activitati economice, in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola:

 • are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE.
 • este situata pe teritoriul tarii.
 • este inregistrata în Registrul fermelor/Registrul agricol
 • comercializeaza o parte din producta agricola Prin Masura 141 se acorda sprijin public nerambursabil de 1.500 de Euro/an/ferma de semi – subzistenta

  Prima pe exploatatie de bovine:
  Se acorda producatorilor agricoli o singura data pe an pentru exploatatiile nou infiintate in perioada 01.02.2008-31.01.2009 in
  functie de efectivul de bovine identificate si inregistrate la data de 31.01.2009,care indeplimnesc cumulativ urmatoarele conditii :
  1. exploatatia sa fie de minim 3 capete de bovine la 31.01.2009
  2. virsta bovinelor sa fie de minimum de 6 luni la 31.01.2009
  3. exploatatia sa fie inregistrata in Registrul National al exploatatiilor la data solicitarii primei
  4. sa nu aiba datorii restante la bugetul statului sau la bugetul local
  Documentele necesare acordarii primei:
  Pentru a beneficia de prima solicitantii trebuie sa depuna o cerere tip la centrul local Apia
  (Str.Horea,Nr.4). Cererea va fi insotita de urmatoarele documente :
  1. Copie CI/BI
  2. Declaratie pe propria raspundere ca nu are datorii la bugetul de stat
  3. Dovada cont bancar
  4. Documentul care atesta provenienta animalelor
  Fermierii pot beneficia de platile directe pe suprafata daca:
  Completeaza si depun o cerere in termenul si forma ceruta de Apia carea sa fie inregistrata.
  Utilizeaza o suprafata agricola care este intretinuta in bune conditii agricole si de mediu.
  Suprafata indeplineste criteriile de marime (este mai mare de 1Ha si este compusa din parcele agricole eligibile egale sau mai mari
 • este inregistrata în Registrul fermelor/Registrul agricol
 • este situata pe teritoriul tarii.
 • are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE.

cimpeni_registru_agricol_imagine1Sfaturi pentru producatorii agricoli:

 • sa declare efectivele de animale precum si modul in care utilizeaza suprafetele agricole aflate in proprietate sau in alte
  forme de organizare
 • sa inregistreze la medicul veterinar orice modificare in exploatatie la efectivele de animale (fatari respectiv vinzari,cumparari etc.).
 • sa solicite eliberarea biletelor de adeverire a proprietatii animalelor in vederea vinzarii acestoara in Tirguri autorizate catre Biroul Registrul Agricol din cadrul Primariei Orasului Cimpeni.
 • sa solicite eliberarea de Certificate de Producator pentru comercializarea produselor lactate respective altor produse agricole obtinute in gospodarie si vizarea acestora conform prevederilor legale.
 • sa se informeze in legatura cu modalitatile de obtinere a subventiilor agricole precum si sa fie mai receptivi la anunturile care se fac pentru a fii informati cit mai bine si in folosul fermierilor sa-si curete terenurile dar sa nu incendieze miristile in vederea evitarii declansarii unor incendii nedorite.
 • sa respecte masurile de agromediu pe care si le-au asumat odata cu accesarea platilor pe suprafata.
 • in vederea clarificarii unor nelamuriri pe care le au fermierii precum si a unei mai bune informari sa se adreseze Primariei Orasului sau Centrului local Apia (str.Horea,Nr.4)

Orasul Cimpeni are 22 localitati componente impreuna cu reteaua stradala din zona centrala a orasului. In evidenta registrului agricol sunt pana in acest moment deschise 41 de volume cu un total de 2514 de pozitii deschise (gospodarii cu nr. la casa).
Va prezentam in tabelul de mai jos situatia registrelor agricole cu numar de volum si numar de pozitii pentru toate localitatile componente si pentru reteaua stradala din orasul Cimpeni:

* TIP 1 – CATEGORIE DIN CARE FAC PARTE PERSOANE CU DOMICILIUL IN ORASUL CIMPENI
** TIP 2 – CATEGORIA STRAINASI DIN CARE FAC PARTE PERSOANE CU DOMICILIUL IN ALTE LOCALITATI DAR CARE AU
TEREN CU POZITIE DESCHISA PE RAZA ORASULUI CIMPENI
***
TIP 3 – DIN ACEASTA CATEOGIE FAC PARTE SOCIETATILE COMERCIALE

NR.
VOLUM
DENUMIRE
LOCALITATE/
STRADA
NR. POZITII
(GOSPODARII),
TIP POZITIE

 

LOCALITATILE COMPONENTE
01 BOTESTI 54, *
01 SORLITA 15, *
02 BORLESTI 54, *
03 BONCESTI 51, *
04 COASTA
VASCULUI
47, *
05 CERTEGE 40, *
05 DRIC 60, *
06 DANDUT 45, *
07 DEALUL BISTRII 35, *
08 DEALUL CAPSEI 100, *
09 PODURI 52, *
09 FATA
ABRUDULUI
48, *
10 FLORESTI 68, *
11 FURDUIESTI 78, *
12 MIHOIESTI 59, *
13 MOTORASTI 42, *
14 PESTE VALEA
BISTRII
25, *
15 TOMUSESTI 27, *
16 VALEA CASELOR 53, *
17 VIRSI 100, *
18 VALEA BISTRII I 26, *
19 VALEA BISTRII II 28, *
20 DUMBRAVEI 28, *
RETEAUA STRADALA
21 MOTILOR I 100, *
22 MOTILOR II , *
22 CASTANILOR , *
22 MESTEACANULUI , *
23 FANTANELE , *

 

23 FORESTIERILOR , *
23 ARDEALULUI , *
24 CLOSCA , *
24 CRISAN , *
24 CAMPULUI , *
24 TARINEI , *
24 SALCAMULUI , *
25 BRAZILOR , *
25 LALELELOR , *
25 NARCISELOR , *
26 TRANSILVANIEI I 96, *
27 TRANSILVANIEI
II
63, *
28 HOREA I 100, *
29 HOREA II 50, *
30 TURZII 45, *
31 CUCULUI , *
31 DEALULUI , *
31 TUDOR
VLADIMIRESCU
, *
31 REVOLUTIEI 1848 , *
32 LIBERTATII , *
32 ARIESULUI , *
32 MARASESTI , *
33 HOREA-retea
stradala
1, *
34 HOREA-retea
stradala
50, *
35 STRAINASI 49, **
35 PINILOR , *
35 ZORILOR , *
35 MESTEACANULUI , *

 

36 BRADATEL , *
36 OITUZ , *
36 TEIULUI , *
36 TRANDAFIRILOR , *
36 SOCIETATI
COMERCIALE
26, ***
37 HOREA III 27, *
37 STRAINASI 73, **
37 PIATA AVRAM
IANCU
50, *
38 GARII , *
38 IZVOARELOR , *
39 BRATINESEI , *
39 CATEDRALEI , *
40 PRIMAVERII I 50, *
41 PRIMAVERII II 5, *

Salubrizare

ORASUL CIMPENI reprezentat prin CONSILIUL LOCAL detinator al 80% capital social la SC SALUBRITATE APUSENI SRL


Serviciul Public „GOSPODARIE COMUNALA” Cimpeni a fost infiintat in baza H.C.L. nr.20/28.03.2003 cu respectarea prevederilor Legii 326/2001 privind serviciile publice de gospodarie comunala. Activitatea efectiva a serviciului a inceput cu data de 01.06.2005, data de la care S.C. Goterm S.A. a incetat prestarea serviciului de colectare, transport si depozitare a rezidurilor menajere.


Activitatea Serviciului Public a fost structurata pe doua ramuri:
Sector Salubrizare, in cadrul caruia se presteaza serviciul de colectare, transport si depozitare a rezidurilor menajere;

Sector Administrarea Domeniului Public, prin intermediul caruia se asigura desfasurarea activitatilor de intretinere si reparatii curente executate in regie proprie (curatat, igienizat si decolmatat rigole; decolmatat si curatat albii; reparat si intretinut drumuri vicinale si strazi; pavare trotuare; reparatii mobilier urban; refacere marcaje rutiere; deszapezirea si combaterea poleiului, lucrari de amenajare a orasului pentru diferite manifestatii, etc.), a maturatului stradal, intretinere parcuri si spatii verzi. Mentionez ca acest sector a existat in cadrul Primariei Cimpeni si inainte de organizarea Serviciului Public, dar sub o alta denumire.


Schema de personal a Serviciului Public a cuprins un numar de 33 persoane, repartizate astfel: sef serviciu – 1 persoana; administrator – 1
persoana; sector administrarea domeniului public – 14 persoane; sector salubrizare – 17 persoane;


Dotarea cu masini,utilaje si recipienti pentru colectarea rezidurilor menajere a Serviciului Public, a constat in:

 • autocompactor cu capacitatea de 15 m.c.(incepand cu luna martie 2006);
  autocompactor cu capacitatea de 22 m.c.(incepand cu luna mai 2008);
  autospecializata (autocontainiera);
  automaturatoare cu capacitatea de 6 m.c.(incepand cu noiembrie 2008);
  tractor cu remorca;
  greder semipurtabil;
  buldoexcavator;
  eurocontainere 1,1 m.c.- 44 buc.;
  containere 4 mc. – 10 buc.;
  pubele 0,125 m.c. – 700 buc.;
  cosuri de gunoi stradale – 70 buc

Numar de contracte incheiate:

Nr.
crt
.
Categoria de Contracte 2005 2006 2007 2008
1 Contracte persoane fizice 1224 1362 1390 1405
2 Contracte persoane juridice 159 188 194 349
Total contracte 1383 1550 1584 1754

Cantitati deseuri contractate:

Nr.
crt
.
Categoria de Contracte 2005 2006 2007 2008
1 Contracte persoane fizice 3022 4541 4772 5028
2 Contracte persoane juridice* 1332 4540 6361 8111
Total contracte 4354 9081 11133 13139

* In categoria persoanelor juridice au fost incluse si primariile din cele 7 comune.
Valoarea productiei realizate, pe ani:

2005 2006 2007 2008
138.357,00 296.617,00 441.178,00 537.208,00

» 05.05.2009. Informare a Serviciului Public Gospodarie Comunala Cimpeni referitoare la activitatea desfasurata in anul 2008
» 17.08.2015. Informare referitoare la activitatea desfasurata

Situații de urgență – Protecție civilă

SERVICIUL VOLUNTAR SITUAȚII DE URGENȚĂ SVSU CÎMPENI
Voluntari GRUPA DE PREVENIRE:

Zone verzi

..

Apa canal

..

Iluminat public

..

Evidența persoanelor – stare civilă

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR CÎMPENI
ORAR DE LUCRU CU PUBLICUL: LUNI-VINERI 08:00 — 16:00